Garantie

GARANTIE

Heeft u een klacht over een item(s) uit uw bestelling?

Neem dan contact met ons op via 

VILA Den Bosch

Arena 177-179

5211 XT Den Bosch

Telefoon: 073 – 612 02 87

E-mail: vinld320864@bestseller.com

Gelieve je ordernummer te vermelden

Wij beschouwen een maximum van 3 maanden als redelijke termijn, tenzij anders overeengekomen. Klachten worden niet in behandeling genomen als er niet op de juiste manier met de item(s) is omgegaan. 

Garantie klachten zijn te allen tijde ter beoordeling van het winkel personeel.

Hieraan kunnen geen rechten worden verleend.